Forum

Home » Đôi điều vè <!Doctype> » xem chi tiết

1
Hình đại diện
sony

Cho em tham gia tý

Đăng lúc: 15:22:27 13/04/2017
Khái niệm <!DOCTYPE>

<!DOCTYPE> nên được khai báo trên cùng của tài liệu html, trước cả thẻ <html>

<!DOCTYPE> không phải là 1 thẻ html, nó là một chỉ dẫn cho trình duyệt biết về phiên bản htmml nào đang dùng.

Trong HTML 4.01, khi khai báo <!DOCTYPE> sẽ tham chiếu tới 1 DTD, bởi vì HTML 4.01 dựa trên SGML.

* DTD chỉ ra các quy tắc cho ngôn ngữ đánh dấu (the markup language), nhờ đó trình duyệt sẽ chuyển đổi và hiện thị nội dung một cách đúng đắn.

* SGML (Standard Generalized Markup Language) chính nó không chỉ định bất kỳ định dạng cụ thể; Thay vào đó, nó chỉ định các quy tắc tác động đến nội dung cần thiết. Các thẻ này sau đó có thể được xác định định dạng các phần tử dựa vào các chỉ định quy tắc trên. (làm cho nội dung và định dạng tương đối độc lập nhau)

Mẹo: Luôn thêm khai báo <! DOCTYPE> vào tài liệu HTML của bạn, để trình duyệt biết loại tài liệu mong đợi.

----------------------
-Cùi không sợ lở
-Sở thích:
+ Ngắm hoa quỳnh nở
+ Mua sắm đồ sale off các kiểu
+ Ăn vặt
Hình đại diện
ongnoiteo

Cho em tham gia tý

Đăng lúc: 15:25:48 13/04/2017
Khái niệm <!DOCTYPE>

<!DOCTYPE> nên được khai báo trên cùng của tài liệu html, trước cả thẻ <html>

<!DOCTYPE> không phải là 1 thẻ html, nó là một chỉ dẫn cho trình duyệt biết về phiên bản htmml nào đang dùng.

Trong HTML 4.01, khi khai báo <!DOCTYPE> sẽ tham chiếu tới 1 DTD, bởi vì HTML 4.01 dựa trên SGML.

* DTD chỉ ra các quy tắc cho ngôn ngữ đánh dấu (the markup language), nhờ đó trình duyệt sẽ chuyển đổi và hiện thị nội dung một cách đúng đắn.

* SGML (Standard Generalized Markup Language) chính nó không chỉ định bất kỳ định dạng cụ thể; Thay vào đó, nó chỉ định các quy tắc tác động đến nội dung cần thiết. Các thẻ này sau đó có thể được xác định định dạng các phần tử dựa vào các chỉ định quy tắc trên. (làm cho nội dung và định dạng tương đối độc lập nhau)

Mẹo: Luôn thêm khai báo <! DOCTYPE> vào tài liệu HTML của bạn, để trình duyệt biết loại tài liệu mong đợi.

----------------------
-Cùi không sợ lở
-Sở thích:
+ Ngắm hoa quỳnh nở
+ Mua sắm đồ sale off các kiểu
+ Ăn vặt
Hình đại diện
sony

Cho em tham gia tý

Đăng lúc: 15:27:03 13/04/2017
Khái niệm <!DOCTYPE>

<!DOCTYPE> nên được khai báo trên cùng của tài liệu html, trước cả thẻ <html>

<!DOCTYPE> không phải là 1 thẻ html, nó là một chỉ dẫn cho trình duyệt biết về phiên bản htmml nào đang dùng.

Trong HTML 4.01, khi khai báo <!DOCTYPE> sẽ tham chiếu tới 1 DTD, bởi vì HTML 4.01 dựa trên SGML.

* DTD chỉ ra các quy tắc cho ngôn ngữ đánh dấu (the markup language), nhờ đó trình duyệt sẽ chuyển đổi và hiện thị nội dung một cách đúng đắn.

* SGML (Standard Generalized Markup Language) chính nó không chỉ định bất kỳ định dạng cụ thể; Thay vào đó, nó chỉ định các quy tắc tác động đến nội dung cần thiết. Các thẻ này sau đó có thể được xác định định dạng các phần tử dựa vào các chỉ định quy tắc trên. (làm cho nội dung và định dạng tương đối độc lập nhau)

Mẹo: Luôn thêm khai báo <! DOCTYPE> vào tài liệu HTML của bạn, để trình duyệt biết loại tài liệu mong đợi.

----------------------
-Cùi không sợ lở
-Sở thích:
+ Ngắm hoa quỳnh nở
+ Mua sắm đồ sale off các kiểu
+ Ăn vặt
639: truy cập - Anynomus: online trang này.
1


VTNSolution ™ là một hệ thống mở, thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do mình đưa lên. Các phần mềm, logo, hình ảnh, thương hiệu... có bản quyền thuộc về chủ nhân sở hữu. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định của Diễn đàn
Powered by: VTNSOLUTION Copyright © 2007 - 2020
Thiết kế bởi Cty Giải pháp công nghệ VTN.
Website đang hoạt động thử nghiệm. Chờ giấy phép MXH/TTDT của Bộ TT&TT.
Lên đầu trang
Xuống cuối trang