Forum

Home » Sưu tầm cái hay » xem chi tiết

1
Hình đại diện
toantoanha9120

Communication Unit 7 lớp 9

Đăng lúc: 11:11:57 11/06/2020

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Communication Unit 7 lớp 9 mới
Bài tập Communication thuộc Unit 7 lớp 9

Task 1. Look at the picture. Answer the questions.
(Nhìn vào bức tranh. Trả lời những câu hỏi)

1. Can you guess the name of the dish in the picture?

⇒ Pumpkin soup.

Tạm dịch:

Bạn có thể đoán được tên của món ăn trong bức tranh?

Súp bí ngô

2. What do you think the ingredients are for this dish?

⇒ Pumpkin, shallots, celery, butter, fresh cream, salt.

Tạm dịch:

Bạn nghĩ các thành phần của món ăn là gì?

Bí ngô, hẹ, cần tây, bơ, kem tươi, muối.

Task 2.a Now listen to the first part of a talk where Mi is presenting how to prepare the ingredients. Check your answers.
( Bây giờ nghe phần đầu của của nói chuyện nơi mà Mi đang trình bày cách để chuẩn bị các nguyên liệu. Kiểm tra những câu trả lời của bạn)

Tạm dịch:

1. Súp bí ngô

2. Bí ngô

cần tây

hẹmuối

kem

b Listen to the first part of the talk again. Fill each blank with a word/phrase.

( Nghe phần đầu của cuộc nói chuyện một lần nữa. Điền từ hoặc một cụm từ vào mỗi ô trống)

Hướng dẫn giải:

1. a kilo/one kilo

2. two

3. two sticks

4. two tablespoons

5. two tablespoons

6. a pinch

7. peel

8. chop

9. peel

10. slice

11. leaves

Tạm dịch:

Thành phần:

- (1) một kg bí đỏ

- (2) hai củ hành khô

- (3) hai nhánh cần tây

- (4) hai muỗng canh bơ

- (5) hai muỗng canh kem tươi

- (6) một nhúm muối

Chuẩn bị:

- (7) gọt vỏ bí đỏ, và (8) cắt nó thành khối

- (9) lột vỏ hành khô và (10) cắt chúng

- rửa cần tây và cắt bỏ (11) lá

Audio Script:

Pumpkin soup is my family’s favorite soup. We usually have it for breakfast with some slices of bread. It’s quick and simple to cook.

The ingredients are: a kilo of pumpkin, two shallots, two sticks of celery, two tablespoons of butter, two tablespoons of fresh cream, and a pinch of salt.

Before cooking, peel the pumpkin and chop it into cubes. Peel the shallots and slice them. Next, wash the celery and remove the leaves.

Dịch Script:

Súp bí ngô là món canh yêu thích của gia đình tôi. Chúng tôi thường dùng bữa sáng với một vài lát bánh mì. Nó nhanh và đơn giản để nấu.

Các thành phần gồm có: một cân bí, hai củ hành, hai nhánh cần tây, hai muỗng canh bơ, hai muỗng canh kem tươi, và một chút muối.

Trước khi nấu, gọt vỏ bí đỏ và cắt nó thành cục. Lột vỏ hành khô và cắt chúng. Tiếp theo, rửa cần tây và cắt bỏ lá.

Task 3.a Read the steps to make the dish. Rearrange them into the correct order.
( Đọc các bước làm sao để làm ra món ăn. Sắp xếp chúng theo thứ tự đúng)

a. Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes.

b. Heat the butter in a deep pan, add the shallots and celery and stir fry for a few minutes.

c. Purée the soup in a mixer until it is smooth.

d. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves.

e. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes.

f. Add 750ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.

Hướng dẫn giải:

1- b

Tạm dịch: Đun bơ trong 1 cái nồi sâu, thêm cần tây và củ hành khô và xào vài phút

2- e

Tạm dịch: thêm bí ngô vào và xào thêm vài phút nữa

3 - f

Tạm dịch: thêm 750ml nước và 1 nhúm muối và nấu cho đến khi bí ngô nhừ. Để nguội 10 phút.

4 - c

Tạm dịch: Làm nhuyễn súp trong máy trộn cho đến khi nhuyễn.

5 - a

Tạm dịch: thêm kem và nấu vừa sôi khoảng 2-3 phút

6 - d

Tạm dịch: Để hoàn thiện món ăn, trang trí nó với vài lá cần tây
10: truy cập - Anynomus: online trang này.
1


VTNSolution ™ là một hệ thống mở, thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do mình đưa lên. Các phần mềm, logo, hình ảnh, thương hiệu... có bản quyền thuộc về chủ nhân sở hữu. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định của Diễn đàn
Powered by: VTNSOLUTION Copyright © 2007 - 2020
Thiết kế bởi Cty Giải pháp công nghệ VTN.
Website đang hoạt động thử nghiệm. Chờ giấy phép MXH/TTDT của Bộ TT&TT.
Lên đầu trang
Xuống cuối trang